İhyâ-u Ulûmid-dîn

İhyâ-u Ulûmid-dîn

  • €15,90
    Prix unitaire par 
Taxes incluses.


İmam Gazzâlî ve onun en önemli eseri olan İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn, asırlardan beri tesirini hem Müslüman coğrafyada hem de Batı dünyasında devam ettirmektedir. Gazzâlî Eş’arî kelâmcısı, Şâfiî fakîhi, mutasavvıf, bâtınîlere ve filozoflara yönelttiği eleştirileriyle tanınan büyük İslâm âlimi ve düşünürüdür.

408


Nous vous recommandons également