Salât ü Selâm : En Makbul Dua

Salât ü Selâm : En Makbul Dua

  • €14,90
    Prix unitaire par 
Taxes incluses.


Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) “Kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok salavat okuyanıdır” (Tirmizî, vitir, 21) buyurmuş, ümmeti de buna bağlı olarak gerek sözlü gerekse yazılı olarak salât ü selâm konusunda pek çok güzel örnek ortaya koymuştur. Ehl-i ilim ve kalb, salât ü selâm ile ilgili bugüne kadar yaklaşık 180 civarında eser kaleme almışlardır. Bunların en meşhuru da Osmanlı döneminde Türkler arasında bir hayli rağbet gören Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî’nin (ö. 870/1465) Delâilü’l-Hayrât adlı eseridir. Bu ve bunun gibi eserler, sevap kazanma, Hz. Peygamber’in şefaatine nâil olma, kötü huyları terk edip güzel huylarla bezenme, maddî sıkıntılardan ve günahlardan kurtulma gibi gayelerle çokça okunmuştur.

 

İşte "En Makbul Dua Salât ü Selâm" adlı bu çalışma da yukarıda bahsi geçen benzeri gayelere hizmet etsin, Efendimiz’e aşk u iştiyakla yanan gönül ehline, O’nun şefaatine mazhar olma hayaliyle yanıp tutuşan Peygamber âşıklarına rehberlikte bulunsun maksadıyla hazırlandı. Zeynülâbidîn Hazretlerinden Abdülkâdir Geylânî Hazretlerine, Muhyiddin ibn Arabî’den Üstat Bediüzzaman’a kadar salât ü selamı duya duya yaşamak ve onu her zaman taze hislerle dile getirebilmek için her günü farklı bir veya birkaç salâvat örneğiyle süslemek isteyenler bu eseri yanından ayırmamalı.    


Nous vous recommandons également